Voorbeeld

Wat zijn jouw klanten waard?

Tevreden klanten zijn belangrijk. Maar let op: dat betekent niet dat je rücksichtlos moet streven naar zoveel mogelijk tevreden klanten. Nee, je moet ervoor te zorgen dat de juiste klanten tevreden zijn. Je hebt namelijk weinig aan klanten die weinig tot niets bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van […]

Lees verder  »

Klachtenformulier

Om klachten te registreren en hun afhandeling te monitoren, kun je gebruik maken van allerlei computerprogramma’s. Er zijn mooie, zeer uitgebreide systemen commercieel verkrijgbaar. Ook is er ons gratis programma Klachtenregistratie. Wil je (op sommige plaatsen in je organisatie) niet digitaal werken? Dan kun je natuurlijk ook een papieren formulier […]

Lees verder  »

Leveranciersbeoordeling

In normen als ISO 9001 en HKZ staat dat organisaties hun leveranciers moeten beoordelen. Waarom is dat zo dwingend gesteld? Dat heeft een aantal redenen: de produkten of diensten die ingekocht worden hebben invloed op uw produkt of dienst, en dus op de tevredenheid van uw klanten, de juiste materialen […]

Lees verder  »

Formulier

Het is heel goed mogelijk om een leverancier te beoordelen door de medewerkers die iets met hem te maken hebben. Zij verwoorden dan gewoon hun gevoel. Dat kan bijvoorbeeld met onderstaand formulier. Wanneer u behoefte heeft aan een wat meer objectieve beoordeling, kunt u elementen uit de lijst opnemen in […]

Lees verder  »

Lijst

Hieronder een vrij uitgebreid voorbeeld in lijstvorm. U kunt dit eventueel invullen aan de hand van een eenvoudigere versie van het formulier. Deze lijst zou op de volgende wijze ingevuld kunnen worden (als een en ander voor zich spreekt, staat er ‘–‘): Kolom Toelichting Invulvoorbeeld Naam leverancier — — Afwijkingen […]

Lees verder  »

Afwijkingenlijst

Er is gekozen voor een voorbeeld uit “de bouw”. Een soortgelijke oplossing is ook voor andere bedrijfstakken te bedenken. Het doel van dit formulier is: Primair: het verzamelen gegevens ten behoeve van analyse. Met deze analyse kan gezien worden bij welke werksoorten en/of leveranciers regelmatig afwijkingen worden gesignaleerd. Bij veel […]

Lees verder  »

Keuringsplan

Vooral (ISO-gecertificeerde) bedrijven in de industrie en bouw maken per project een keuringsplan. Dit keuringsplan beschrijft de verschillende onderdelen van een uit te voeren project en geeft onder andere aan waarop deze onderdelen dienen te worden gekeurd. De keuringsresultaten (soms alleen maar \’goed\’ en keuringsdatum) worden in het keuringsplan vastgelegd. […]

Lees verder  »

Risico-matrix

Afwegingen om nieuwe markten te betreden, nieuwe producten te voeren of te ontwikkelen, enzovoorts, worden geregeld op basis van gevoel genomen. In veel andere gevallen worden per keer criteria vastgesteld, waarbij vooral de marktpotentie en financiële kengetallen een rol spelen. Het kan echter handig zijn de beslissingscriteria vooraf, los van […]

Lees verder  »
Scroll naar boven