Voorbeeld

Leveranciersbeoordeling

In normen als ISO 9001 en HKZ staat dat organisaties hun leveranciers moeten beoordelen. Waarom is dat zo dwingend gesteld? Dat heeft een aantal redenen: de produkten of diensten die ingekocht worden hebben invloed op uw produkt of dienst, en dus op de tevredenheid van uw klanten, de juiste materialen […]

Lees verder  »

Formulier

Het is heel goed mogelijk om een leverancier te beoordelen door de medewerkers die iets met hem te maken hebben. Zij verwoorden dan gewoon hun gevoel. Dat kan bijvoorbeeld met onderstaand formulier. Wanneer u behoefte heeft aan een wat meer objectieve beoordeling, kunt u elementen uit de lijst opnemen in […]

Lees verder  »

Lijst

Hieronder een vrij uitgebreid voorbeeld in lijstvorm. U kunt dit eventueel invullen aan de hand van een eenvoudigere versie van het formulier. Deze lijst zou op de volgende wijze ingevuld kunnen worden (als een en ander voor zich spreekt, staat er ‘–‘): Kolom Toelichting Invulvoorbeeld Naam leverancier — — Afwijkingen […]

Lees verder  »

Klachtenformulier

Een fictief voorbeeld over een produktiebedrijf met 50 medewerkers. Een klant belt: “ik heb mijn bestelde artikelen nog niet ontvangen”.De verkoper vraagt door en komt erachter dat de klant gisteren zijn artikelen zou krijgen en het deze ochtend nog niet heeft gehad. Dit is dus een afwijking: er wordt niet […]

Lees verder  »

Afwijkingenlijst

Er is gekozen voor een voorbeeld uit “de bouw”. Een soortgelijke oplossing is ook voor andere bedrijfstakken te bedenken. Het doel van dit formulier is: Primair: het verzamelen gegevens ten behoeve van analyse. Met deze analyse kan gezien worden bij welke werksoorten en/of leveranciers regelmatig afwijkingen worden gesignaleerd. Bij veel […]

Lees verder  »

Keuringsplan

Vooral (ISO-gecertificeerde) bedrijven in de industrie en bouw maken per project een keuringsplan. Dit keuringsplan beschrijft de verschillende onderdelen van een uit te voeren project en geeft onder andere aan waarop deze onderdelen dienen te worden gekeurd. De keuringsresultaten (soms alleen maar \’goed\’ en keuringsdatum) worden in het keuringsplan vastgelegd. […]

Lees verder  »

Risico-matrix

Afwegingen om nieuwe markten te betreden, nieuwe producten te voeren of te ontwikkelen, enzovoorts, worden geregeld op basis van gevoel genomen. In veel andere gevallen worden per keer criteria vastgesteld, waarbij vooral de marktpotentie en financiële kengetallen een rol spelen. Het kan echter handig zijn de beslissingscriteria vooraf, los van […]

Lees verder  »

Wat is uw klant waard?

Het gaat er niet om zoveel mogelijk tevreden klanten te hebben, maar om ervoor te zorgen dat de juiste klanten tevreden zijn. De ene klant levert namelijk meer op dan de andere. Een organisatie heeft niets aan tevreden klanten die weinig tot niets bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. […]

Lees verder  »
Scroll naar top