Kwaliteitsmanagement

Armand Feigenbaum

Het moderne kwaliteitsmanagement is gebaseerd op de praktische theorieën van een klein aantal mensen. Deze, vooral Amerikaanse en Japanse, goeroes hebben hun ideeën tijdens de wederopbouw (jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw) in de praktijk gevormd. In een aantal artikelen lichten wij het gedachtengoed van de belangrijkste […]

Lees verder  »

Wat is een kwaliteitssysteem?

  Een kwaliteitsmanagementsysteem, of kortweg: kwaliteitssysteem, wat is dat nou precies? Het lijkt een duidelijk begrip, maar niet iedereen heeft er hetzelfde idee bij. De officiële definitie van ISO 9000 is een cirkelredenering en helpt dus niet echt (“onderdeel van een managementsysteem dat betrekking heeft op kwaliteit”). Daarom geven wij […]

Lees verder  »

Wat is de Deming-cyclus (PDCA-cyclus)?

De Deming-cyclus, ook bekend als de Deming-cirkel, de PDCA-cyclus en de PDCA-cirkel, is een van de meest bekende begrippen uit de kwaliteitskunde. Hij is ook een belangrijke denkwijze in het besturen van organisaties. En hij is sterk bepalend voor de volgorde van de eisen in ISO 9001. De Deming-cyclus is […]

Lees verder  »

Kwaliteitskosten

Het begrip kwaliteitskosten werd bekend door Armand Feigenbaum. Hij definieerde kwaliteitskosten als alle kosten om kwaliteit te leveren PLUS alle kosten van het gebrek aan kwaliteit. Kwaliteit kun je op twee manieren je producten of diensten in organiseren. In de eerste plaats kun je controleren of er geen fouten in […]

Lees verder  »

Kwaliteit is winstgevend

Kwaliteitsmanagement en continue verbetering hebben zin: het leidt tot betere bedrijfsprestaties. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek dat de American Society for Quality (ASQ) en Forbes Insights hebben gehouden onder bijna 1900 kwaliteitsmensen en hooggeplaatste managers. Continue verbetering draagt vooral bij aan de groei van het aantal klanten en […]

Lees verder  »

Van AQAP tot ISO

In Amerika en Europa komt het kwaliteitsdenken voort uit de militaire wereld. De kwaliteit van onderdelen die gebruikt worden in de oorlogsindustrie is belangrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Amerika veel onderzoek gedaan naar methodieken om die kwaliteit te beheersen en te verbeteren. Het resultaat hiervan waren de Allied […]

Lees verder  »

Het kwaliteitsprobleem van het MKB

Veel middelgrote organisaties die in het bezit zijn van een ISO 9001 certificaat kampen ermee. Het probleem dat het kwaliteitssysteem, ondanks alle goede intenties, vooral een systeem voor zichzelf is geworden. En niet een systeem dat een actieve bijdrage levert aan het succes van de onderneming. Het meer molensteen dan […]

Lees verder  »

Waar gaat het fout?

Veel organisaties die een kwaliteitssysteem hebben of invoeren, komen een aantal valkuilen tegen. Ze maken fouten. Niet dat ze niet aan de norm (bijvoorbeeld ISO 9001) voldoen, maar ze maken geen praktisch gebruik van de methoden die ze toepassen. Nu is een van de meest effectieve manieren om verbeteringen te vinden, […]

Lees verder  »

ISO 9000 in de praktijk

Er is bij 26 organisaties onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de praktijk ISO 9000 normen worden toegepast. Dit onderzoek is verricht door het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN), in samenwerking met de Universiteit Tilburg, TIAS Business School. Wij willen u graag deelgenoot maken van de belangrijkste conclusies. De waardering voor […]

Lees verder  »

Synergie milieu en kwaliteit

In dit artikel gaan wij in op de integratie van een milieuzorgsysteem met een bestaand kwaliteitszorgsysteem. Daarbij gebruiken wij de geldende normen als referentie. (ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen en ISO 14001 voor milieuzorgsystemen) Overeenkomsten en aandachtspunten Een milieuzorgsysteem vertoont grote gelijkenis met een kwaliteitszorgsysteem. Het volgen van de Deming-cirkel is bij […]

Lees verder  »
Scroll naar boven