Verbeteren

Wat is ISO 10002?

Elke organisatie heeft met klachten te maken en elke organisatie gaat op zijn eigen manier met klachten om. (Is een goede klachtafhandeling voor u niet relevant? Kijk dan eerst eens hier.) Om eenduidigheid te scheppen, heeft ISO een richtlijn voor klachtenbehandeling gepupliceerd: ISO 10002. Aan de hand van deze richtlijn […]

Lees verder  »

Hoezo, veel papierwerk?

Managementsystemen staan voor veel mensen synoniem voor veel (al dan niet digitaal) papierwerk: er moeten allerlei procedures zijn uitgeschreven en er moet van alles vastgelegd worden. Is dat terecht; vragen ISO 9001, HKZ, ISO 14001 en andere managementsysteemnormen om al dat papier? Nee. Om uit te leggen hoe het dan […]

Lees verder  »

Verbeteren valt niet mee

Er zijn maar twee zaken lastig bij verbeteren: het selecteren van de juiste verbetermogelijkheden en het daadwerkelijk doorvoeren ervan. Aangezien dit ook meteen twee zeer essentiële zaken zijn, is het duidelijk waarom verbeteren vaak moeilijk of niet van de grond komt. Of hooguit in een beperkt aantal gevallen echt lukt, […]

Lees verder  »

De kwaliteitsprincipes van ISO

De kwaliteitssysteemnormen van ISO, de ISO 9000-serie, zijn gebouwd op zeven kwaliteitsmanagementprincipes. In feite zijn dat de pijlers, de kernwaarden van deze serie. De principes staan al jaren uitvoerig beschreven in ISO 9000, en sinds 2015 worden ze ook expliciet genoemd in ISO 9001. Wat zijn die principes en wat […]

Lees verder  »

Beheersing van afwijkingen

Een afwijking is ‘het niet voldoen aan eisen’. Een ruim begrip dus en zo ruim dient het ook opgevat te worden. Die eisen kunnen namelijk eisen van de overheid zijn (wet- en regelgeving), maar ook eisen van klanten en eisen die de organisatie zichzelf stelt. Een eis van een klant […]

Lees verder  »

Wat is een kwaliteitssysteem?

Om de definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant waar te kunnen maken, is een systematische aanpak nodig. Van een bedrijf dat op een systematische manier invulling geeft aan kwaliteit, kan worden gezegd dat hij […]

Lees verder  »

Wat is ISO 9004?

ISO 9004 is het onbekende zusje van ISO 9001. De norm leidt een onopvallend bestaan, doordat er geen certificaten voor afgegeven mogen worden en zij niet opgelegd mag worden aan leveranciers. Toch is zij zeer de moeite waard, omdat ze verder gaat waar ISO 9001 ophoudt. Waar ISO 9001 is […]

Lees verder  »

Waarom dat gedoe?

Organisaties die er voor gekozen hebben om zich aan een norm (zoals ISO 9001, HKZ, ISO 14001) te houden, lopen met enige regelmaat tegen vragen aan. Medewerkers en managers krijgen het idee dat ze dingen “moeten van de norm”, en gaan vragen stellen die neerkomen op: “Waarom toch dat gedoe?” […]

Lees verder  »

De interne audit

In een managementsysteem is een zeer belangrijke informatiebron voor het management: de interne audit. ISO-normen (bijvoorbeeld 9001 en 14001) melden daar iets over als: “Er moet geverifieerd worden of het systeem in de praktijk werkt volgens de eigen eisen en of het doeltreffend is geïmplementeerd.” Dat klinkt heel mooi, maar […]

Lees verder  »

Voorwaarden voor kwaliteit

Waarom zijn sommige organisaties succesvol dankzij kwaliteitszorg? En waarom zijn andere organisaties niet succesvol, ondanks dat ze veel tijd, geld en aandacht in hun kwaliteitsmanagement stoppen? Dat zijn de onderzoeksvragen in menige praktijkstudie. De kritieke succesfactoren die deze studies opleveren, vinden ook hun weg naar gezaghebbende documenten. Bijvoorbeeld ISO 9001 […]

Lees verder  »
Scroll naar top