De Topweg-methode

fase 1: dromen

Elke organisatie die succesvol is heeft een missie, een langetermijndoel dat ze nastreeft. Commercieel bedrijf, non-profitorganisatie, of instelling voor het algemeen nut: een langetermijndoel zorgt dat mensen in de organisatie weten waar ze aan werken. Het beschrijft wat ‘de goede dingen’ van de organisatie zijn.

De eerste fase van de Topweg-methode is dan ook om de toekomst in te beelden. Dat mag gaan over hele lange termijn: de ‘why’ (het ‘waarom’), ofwel het hogere doel van de organisatie. Het moet zéker gaan over het gewaagde doel, ook wel de BHAG genoemd: waar staat je onderneming over een jaar of vijf. Je Top in Topweg-termen. Vorm je daar als leiding een zo levendig mogelijk beeld van.

Daarnaast moet je ook snappen wat je helpt om de gewenste toekomst te bereiken. Wat zijn de krachten van je organisatie, wat zijn haar (tastbare en immateriële) bezittingen, welke externe omstandigheden zijn gunstig? Wie vormen het team waarmee je de Top wilt bereiken, welke ervaringen en nuttige eigenschappen nemen zij mee? En heel belangrijk: wat is het kompas, ofwel wat zijn de kernwaarden, van je organisatie?

Daarnaast moet je zicht krijgen op wat je tegenwerkt. Wat zijn de zwaktes van je onderneming, de ankers die je vasthouden en welke externe omstandigheden zijn ongunstig?

Als je niet weet waar je heengaat, kom je ergens anders – Yogi Berra

Scroll naar boven