Wat is…?

Wat is ISO 10002?

Elke organisatie heeft met klachten te maken en elke organisatie gaat op zijn eigen manier met klachten om. (Is een goede klachtafhandeling voor u niet relevant? Kijk dan eerst eens hier.) Om eenduidigheid te scheppen, heeft ISO een richtlijn voor klachtenbehandeling gepupliceerd: ISO 10002. Aan de hand van deze richtlijn […]

Lees verder  »

Wat is ISO 9001?

De norm ISO 9001 bestaat al meer dan 30 jaar. En nog altijd doen er veel hele en halve onwaarheden de ronde over de norm en het bijbehorende certificaat. In dit longread-artikel proberen we je duidelijkheid te geven over hoe het wél zit. ISO 9001 beschrijft de eisen die aan […]

Lees verder  »

Wat is de inhoud van ISO 9001?

ISO 9001 is een boekje van 42 bladzijden op A4-formaat, maar het echte werk begint op pagina 13 en loopt door tot en met pagina 33. (ISO 9001 is verkrijgbaar bij NEN.) De norm bestaat uit 11 hoofdstukken, die hieronder worden samengevat. De eerste vier hoofdstukken (0 t/m 3) bevatten […]

Lees verder  »

Wat is HKZ?

Er wordt al vele jaren nagedacht over kwaliteitsborging van zorg. In 1989 vond de eerste Leidschendam-conferentie plaats. Hier waren alle betrokkenen in de gezondheidszorg (aanbieders (instellingen en beroepsoefenaren), financiers (verzekeraars) en patiënten) aanwezig. Vanuit de Leidschendam-conferenties zijn verdere afspraken over kwaliteit in de zorg gemaakt.In 1994 leidde dit tot de […]

Lees verder  »

Wat is kwaliteit?

Het woord ‘kwaliteit’ ligt tegenwoordig op ieders lip. Al dan niet gevolgd door ‘zorg’, ‘systeem’, ‘beheersing’, enzovoort. En hoewel iedereen hetzelfde woord ‘kwaliteit’ gebruikt, is het maar de vraag of ook iedereen er hetzelfde mee bedoelt.Er zijn, in de loop van de jaren, heel veel definities van het begrip ‘kwaliteit’ […]

Lees verder  »

Wat is een kwaliteitssysteem?

Om de definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant waar te kunnen maken, is een systematische aanpak nodig. Van een bedrijf dat op een systematische manier invulling geeft aan kwaliteit, kan worden gezegd dat hij […]

Lees verder  »

Wat is Total Quality Management?

TQM staat voor Total Quality Management, of in het Nederlands: Integrale Kwaliteitszorg. TQM is een bedrijfsfilosofie, waarbinnen het er op neer komt dat alles wat een organisatie doet, er op gericht moet zijn om alle belanghebbenden op een zo efficiënt mogelijke manier tevreden te stellen. TQM kan het beste aan […]

Lees verder  »

Wat is ISO 9004?

ISO 9004 is het onbekende zusje van ISO 9001. De norm leidt een onopvallend bestaan, doordat er geen certificaten voor afgegeven mogen worden en zij niet opgelegd mag worden aan leveranciers. Toch is zij zeer de moeite waard, omdat ze verder gaat waar ISO 9001 ophoudt. Waar ISO 9001 is […]

Lees verder  »

Wat is EN 15224?

De Europese Norm (EN) 15224 is een aanvulling op ISO 9001, speciaal voor zorg en welzijn. De norm is daarom ook wel bekend als ISO Healthcare of ISO voor de zorg. ISO 9001 is van oorsprong bedoeld voor productie- en handelsbedrijven, maar wordt sinds jaar en dag ook gebruikt in […]

Lees verder  »

Wat is ISO 14001?

Normen voor zorgsystemen zijn tegenwoordig populair. Er bestaat voor elk zorgsysteem-gebied, zoals kwaliteitszorg en arbozorg, een specifieke norm. Dus ook voor milieuzorg: ISO 14001.Weer een norm, dus weer een grote papierproductie om daar aan te kunnen voldoen? Nee hoor, net zo min als bij ISO 9001 voor kwaliteit en ISO […]

Lees verder  »
Scroll naar boven