Knipoog

Regels en uitzonderingen

Regels zijn er niet voor niets: ze bieden iedereen houvast. Dat is echter geen excuus om uitzonderingssituaties ook in de standaard-regels te willen vatten, het zijn niet voor niets uitzonderingen. Helaas wordt dat niet altijd goed begrepen… Helaas is het soort situaties als in de cartoon realiteit. In de column […]

Lees verder  »

Het sprookje van de houthakker

Een houthakker was, zoals gebruikelijk, ’s avonds laat hout aan het hakken in het bos. Hij moest wel, want hij was kostwinner en de prijs van hout was laag. Er moest dus per dag veel hout gehakt worden. Gelukkig was het een sterke man, die goed kon werken. En als […]

Lees verder  »

Het gat tussen wens en levering

Deze cartoon doet, in diverse gedaantes, al meer dan 25 jaar de ronde. Helaas is hij nog altijd actueel: naar elkaar luisteren blijft lastig…

Lees verder  »

Klantgericht

… en doorvragen als je het niet begrijpt.

Lees verder  »

Werktevredenheidsenquete

Tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers zijn nuttig. Maar of het nou het enige middel moet zijn om voeling te houden met het heersende sentiment?

Lees verder  »

De flexleider

Leiders doen er goed aan hun oor te luister te leggen. Je kunt het echter overdrijven…

Lees verder  »

Parabel van de apekooi en de banaan

In een kooi met tien apen wordt een banaan opgehangen. Onder de banaan staat een trap. Als een van de apen een poot op een traptrede zet om de banaan te gaan plukken, worden alle apen natgespoten. Dat vinden ze niet leuk. En als het daarna nog een keer gebeurt, […]

Lees verder  »

Kwaliteit inbouwen

Kwaliteit van een product kan in het ontwerp worden meegenomen. Het (duurdere) alternatief is om de kwaliteit van het product pas aan het eind van het productieproces te gaan inspecteren. Had Mercedes met hun beruchte kantel-Benz voor de laatste optie gekozen?

Lees verder  »

Directieverantwoordelijkheid

Ergens achter staan heeft meerdere betekenissen. Dit is misschien niet de handigste…

Lees verder  »

Teamwerk

Dit is een verhaal over vier mensen genaamd: Iedereen, Eenieder, Iemand en Niemand. Er moest eens een belangrijke klus worden geklaard en Iedereen was er zeker van dat Iemand het zou doen. Eenieder had het kunnen doen, maar Niemand deed het. Iemand werd daar heel kwaad om, want het was […]

Lees verder  »
Scroll naar boven