Communicatie

Wat is de Balanced Scorecard?

“Een strategie is waardeloos als mensen niet in de basis ervan geloven.”(Robert Haas) Wat is de Balanced Scorecard? Eén van de opmerkelijke ontwikkelingen in kwaliteitsland is het organisatiemodel van de heren Kaplan en Norton: de Balanced Scorecard. Het is een weergave van de balans in een goed functionerende organisatie. Centraal […]

Lees verder  »

Kwaliteit van vergaderen

In sommige organisaties wordt niet of nauwelijks vergaderd. In andere juist zeer frequent. In beide gevallen is het onderling overleg lang niet altijd effectief en efficiënt. Te weinig vergaderen leidt ertoe dat mensen andere wegen zoeken om informatie te delen. Te veel vergaderen leidt er, zoals iedereen weet, toe dat […]

Lees verder  »
Scroll naar boven