Leiderschap

Succesfactoren voor managers

Er wordt veel geschreven over goed leiderschap, ook door ons (zie bijvoorbeeld de kenmerken van een leider). ‘Leiderschap’ wordt dan vaak afgezet tegen ‘management’, waarbij de impliciete boodschap is dat managers het eigenlijk niet goed doen. En dat is wat erg kort door de bocht. Immers, de grote leiders van […]

Lees verder  »

Kenmerken van een leider

Zeker in de huidige veranderlijke tijd is er een sterke behoefte aan leiders. Niet omdat het overlegmodel niet goed meer is, maar de overlegpartners weten ook niet alles, of zijn het met elkaar oneens. Dan is het wel prettig dat iemand besluiten neemt, de richting duidt, voorop gaat lopen, kortom: […]

Lees verder  »

Aandacht voor passie

Zo nu en dan kom je ze tegen: medewerkers met passie, mensen die uit zichzelf gemotiveerd zijn voor het werk dat ze doen. Wat hen in hun werk onderscheidt van anderen is onder meer: Het organisatiedoel is belangrijker voor ze dan hun taakomschrijving. Dat uit zich bijvoorbeeld in het onbaatzuchtig […]

Lees verder  »
Homepage Adburdias

Download Succesfactoren

Lees verder  »

De kwaliteitsprincipes van ISO

De kwaliteitssysteemnormen van ISO, de ISO 9000-serie, zijn gebouwd op zeven kwaliteitsmanagementprincipes. In feite zijn dat de pijlers, de kernwaarden van deze serie. De principes staan al jaren uitvoerig beschreven in ISO 9000, en sinds 2015 worden ze ook expliciet genoemd in ISO 9001. Wat zijn die principes en wat […]

Lees verder  »

Intenties en doelstellingen

Kijk eens in het jaarplan van je organisatie of afdeling: goede kans dat er een aantal financiële doelstellingen in staan – dankzij het euroteken heel concreet en meetbaar geformuleerd. Goede kans ook dat er daarnaast doelstellingen in staan die lijken op “efficiënter werken”, “hogere waardering door klanten”, “betere onderlinge samenwerking”, […]

Lees verder  »

Succesfactoren voor leiderschap

In een artikel van enige tijd terug werden de vier belangrijkste succesfactoren van goed leiderschap benoemd. Deze zijn natuurlijk niet nieuw, maar het is wel gemakkelijk om ze eens bij elkaar te zien: Leiders moeten zich laten leiden door het belang van de groep, groepsbelang gaat voor eigen behoeftes. De […]

Lees verder  »

De ideale leider is… een narcist

Leiderschap in een organisatie is belangrijk. Er is in de laatste decennia dan ook het nodige onderzoek verricht naar de kenmerken van een goede leider, naar succesfactoren voor leiders en managers en naar de samenwerking in organisaties. Maar ook onderzoek naar de psyche van leiders brengt interessante resultaten aan het […]

Lees verder  »

Wat maakt een managementteam succesvol?

Sla de krant open, kijk in de eigen werkomgeving, volg het nieuws, en het is onmiskenbaar dat sommige (management)teams altijd succesvol zijn, en andere zelden. Minder succesvolle teams hebben soms domme pech: de omstandigheden zitten gewoon heel erg tegen, of er zitten teveel onvoldoende competente mensen in het team. Maar […]

Lees verder  »

Een evenwichtig team of toch liever een dream-team?

Diverse literatuur pleit voor een evenwichtige samenstelling van teams (zoals projectteams, afdelingen, managementteams). Het ideale team zou bestaan uit een mix van verschillende soorten persoonlijkheden, onder meer: voortrekkers, critici, werkpaarden, dromers en analytici. Voor managers is een dergelijk goed gemêleerd team ook plezierig: het houdt zichzelf in balans, heeft relatief […]

Lees verder  »
Scroll naar boven