Formulier

Het is heel goed mogelijk om een leverancier te beoordelen door de medewerkers die iets met hem te maken hebben. Zij verwoorden dan gewoon hun gevoel. Dat kan bijvoorbeeld met onderstaand formulier. Wanneer u behoefte heeft aan een wat meer objectieve beoordeling, kunt u elementen uit de lijst opnemen in het formulier.

Formulier Leveranciersbeoordeling
Leverancier: (naam, bedrijf)
zeer
goed
goed matig slecht
1 Bereid en kundig om te zoeken naar alternatieven tijdens offertefase
2 Offertes zijn duidelijk en volledig
3 Kwaliteit van producten/diensten
4 Snelheid van leveren
5 Redelijk flexibel bij wijzigingen in planning
6 Verhouding prijs/kwaliteit
7 Algehele service
8 Wilt u bij deze leverancier nog blijven inkopen? ja / nee
9 Eventuele opmerkingen:
Ingevuld door:   (naam medewerker)                              Datum: (datum)

 

Werkwijze

  • Per leverancier laat u medewerkers die er bestellen, de goederen in ontvangst nemen en/of met de goederen werken een dergelijk formulier invullen.
  • De verschillende formulieren van de leverancier worden naast elkaar gelegd (door bijvoorbeeld de inkoper) om tot een eindoordeel te komen.
  • De eindconclusie (leverancier handhaven of niet, wordt het een A-, B-, of C-leverancier, enz.) wordt ergens vastgelegd. Deze conclusie en de eventuele consequenties daarvan wordt aan de rest van de organisatie gecommuniceerd.
Scroll naar boven