ISO 9000 in de praktijk

Er is bij 26 organisaties onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de praktijk ISO 9000 normen worden toegepast. Dit onderzoek is verricht door het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN), in samenwerking met de Universiteit Tilburg, TIAS Business School. Wij willen u graag deelgenoot maken van de belangrijkste conclusies.

De waardering voor ISO 9000 is overwegend positief. Negatieve ervaringen hebben vooral betrekking op certificatieaudits/auditors (zie ook 'stoppen met ISO'). Hier zit echter wel verbetering in.

 

Waarom ISO 9000?

De belangrijkste reden om ISO 9000 toe te passen is extern gericht (vooral: de klant wil het). Er is wel een verschuiving te zien van extern gerichte naar intern gerichte motieven. Het lastigste bij het opzetten van het kwaliteitssysteem blijkt het in kaart brengen van processen, het motiveren van de medewerkers voor het systeem, en het hierna zelf werken volgens dit systeem.

 

Effecten van de toepassing van ISO 9000

Een ISO 9000 kwaliteitssysteem draagt meestal bij aan de versterking van de concurrentiepositie. De effecten op klanttevredenheid zijn er gevoelsmatig wel, maar zijn moeilijk aan te tonen. Effecten van het ISO 9000-systeem op houding en gedrag van medewerkers zijn meestal positief. De doelstellingen van de organisatie worden beter gerealiseerd. Ook op de interne communicatie heeft het systeem positieve effecten.

 

Auditing en certificatie

Het certificaat wordt in de eerste plaats gehaald wegens externe motieven: omdat de klant het wenst of eist.
De ervaringen met auditors variëren van uiterst positief tot zeer negatief. Grootste klacht is dat auditors te weinig branchekennis hebben. De kwaliteit van de audits en de professionaliteit van de auditors neemt echter toe. Volgens de respondenten zorgt versie 2000 van ISO 9000 ervoor dat alleen organisaties die kwaliteit echt serieus nemen nog het certificaat kunnen voeren, daardoor stijgt de waarde van het certificaat.

 

Andere instrumenten voor kwaliteitsmanagement

Er worden behalve ISO 9000 nog andere kwaliteitsmanagementinstrumenten gebruikt: het EFQM model, het INK-model en de Balanced Scorecard. ISO 9000 en INK/EQFM kunnen goed gecombineerd worden toegepast. Kwaliteitszorg van processen maakt steeds meer plaats voor kwaliteit van de hele organisatie.

Scroll naar boven