ISO 9001

Wat is ISO 9001?

De norm ISO 9001 bestaat al meer dan 30 jaar. En nog altijd doen er veel hele en halve onwaarheden de ronde over de norm en het bijbehorende certificaat. In dit longread-artikel proberen we je duidelijkheid te geven over hoe het wél zit. ISO 9001 beschrijft de eisen die aan […]

Lees verder  »

Wat is anders in ISO 9001:2015?

ISO-normen worden periodiek herzien. Soms leidt dat tot kleinere, meer evolutionaire wijzigingen. Soms zijn de wijzigingen echter groot en revolutionair. De 2015-versie van ISO 9001 behoort duidelijk tot de laatste categorie. Naar onze mening kunnen de belangrijkste wijzigingen worden samengevat tot drie grote en vijf wat kleinere, maar wel zeer […]

Lees verder  »

De kwaliteitsprincipes van ISO

De kwaliteitssysteemnormen van ISO, de ISO 9000-serie, zijn gebouwd op zeven kwaliteitsmanagementprincipes. In feite zijn dat de pijlers, de kernwaarden van deze serie. De principes staan al jaren uitvoerig beschreven in ISO 9000, en sinds 2015 worden ze ook expliciet genoemd in ISO 9001. Wat zijn die principes en wat […]

Lees verder  »

Wat is de inhoud van ISO 9001?

ISO 9001 is een boekje van 42 bladzijden op A4-formaat, maar het echte werk begint op pagina 13 en loopt door tot en met pagina 33. (ISO 9001 is verkrijgbaar bij NEN.) De norm bestaat uit 11 hoofdstukken, die hieronder worden samengevat. De eerste vier hoofdstukken (0 t/m 3) bevatten […]

Lees verder  »

Wat is ISO 9004?

ISO 9004 is het onbekende zusje van ISO 9001. De norm leidt een onopvallend bestaan, doordat er geen certificaten voor afgegeven mogen worden en zij niet opgelegd mag worden aan leveranciers. Toch is zij zeer de moeite waard, omdat ze verder gaat waar ISO 9001 ophoudt. Waar ISO 9001 is […]

Lees verder  »

Wat is EN 15224?

De Europese Norm (EN) 15224 is een aanvulling op ISO 9001, speciaal voor zorg en welzijn. De norm is daarom ook wel bekend als ISO Healthcare of ISO voor de zorg. ISO 9001 is van oorsprong bedoeld voor productie- en handelsbedrijven, maar wordt sinds jaar en dag ook gebruikt in […]

Lees verder  »

Waarom dat gedoe?

Organisaties die er voor gekozen hebben om zich aan een norm (zoals ISO 9001, HKZ, ISO 14001) te houden, lopen met enige regelmaat tegen vragen aan. Medewerkers en managers krijgen het idee dat ze dingen “moeten van de norm”, en gaan vragen stellen die neerkomen op: “Waarom toch dat gedoe?” […]

Lees verder  »

Van AQAP tot ISO

In Amerika en Europa komt het kwaliteitsdenken voort uit de militaire wereld. De kwaliteit van onderdelen die gebruikt worden in de oorlogsindustrie is belangrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Amerika veel onderzoek gedaan naar methodieken om die kwaliteit te beheersen en te verbeteren. Het resultaat hiervan waren de Allied […]

Lees verder  »
Scroll naar boven