Edwards Deming

Het moderne kwaliteitsmanagement is gebaseerd op de praktische theorieën van een klein aantal mensen. Deze, vooral Amerikaanse en Japanse, goeroes hebben hun ideeën tijdens de wederopbouw (jaren 40, 50 en 60 van de vorige eeuw) in de praktijk gevormd. In een aantal artikelen lichten wij het gedachtengoed van de belangrijkste goeroes toe.

"Learning is not compulsory ... neither is survival"

De 14 verplichtingen van Edwards Deming

Dr. Deming heeft een managementtheorie opgesteld voor het verbeteren van de kwaliteit, de productiviteit en de concurrentiepositie. Deze theorie bestaat uit veertien verplichtingen die voor alle managementniveaus gelden.

 1. Doelgerichtheid. Het management moet een doel voor de langetermijnvisie formuleren.
 2. Dat doel moet in de hele organisatie bekend worden gemaakt.
 3. Wees niet afhankelijk van intensieve controle om de kwaliteit van het product te waarborgen. Controleren is essentieel, maar leidt bij verkeerde toepassing tot zware verliezen.
 4. Laat u bij inkoop niet alleen door de prijs leiden: verminder de kosten door de variatie van het geleverde te reduceren.
 5. Continue verbetering. Creëer een klimaat waarin iedereen plezier kan beleven aan zijn werk door:
  * Innovatie van processen, producten en diensten
  * Verbetering van bestaande processen, producten en diensten
 6. Vaardigheden verwerven (die voor een bepaalde functie vereist zijn). Het is de taak van een leider te weten wie training nodig heeft en wie niet.
 7. Toon leiderschap. Leiders moeten het werk kennen van de mensen aan wie ze leiding geven en waar nodig maatregelen ter verbetering kunnen nemen.
 8. Ban angst uit. Mensen functioneren pas goed als ze zich veilig voelen. Veilig om vragen te stellen, om nieuwe ideeën naar voren te brengen.
 9. Verwijder de muren tussen afdelingen. Zorg voor samenwerking.
 10. Schaf slogans, aansporingen (bijvoorbeeld: "doe het in één keer goed!") en willekeurige doelen af. Deze roepen frustraties en ergernis op. Je kan niet van iemand verlangen om foutloze producten te leveren als de machine niet goed is.
 11. Schaf numerieke quota voor het personeel af. Verbeter het proces om de productiviteit te verhogen.
 12. a. Verwijder barrières die eer in het werk belemmeren. Er kan geen goed werk afgeleverd worden als het gereedschap waardeloos of niet eens aanwezig is.
  b. Stop met jaarlijkse beoordeling. Beoordelingen wekken angst op en verstoren de samenwerking tussen medewerkers (en managers).
 13. Scholing en ontwikkeling. Deze verplichting heeft betrekking op de algemene ontwikkeling van mensen. Een organisatie heeft mensen nodig die zich ontwikkelen door scholing (dit kunnen ook privé-opleidingen zijn).
 14. Stel een actieplan op om de verandering tot stand te brengen. Iedereen in de organisatie moet aan de verandering meewerken. De leiding zal moeten vechten voor elk van de bovenstaande punten. Hierbij zal een aantal wat Deming noemt "dodelijke ziektes en obstakels" overwonnen moeten worden.

De verplichtingen ademen duidelijk het Amerika van de jaren 50. Een aantal verplichtingen heeft zichzelf daardoor overleefd, of is in Nederland en Vlaanderen altijd al minder van toepassing geweest. Daartussen staan echter diverse verplichtingen die heden ten dage nog steeds relevant zijn; niet het minst de Shewhart-cycle die wij zijn gaan kennen als de Deming-cirkel.

Scroll naar boven