Demings 7 dodelijke ziektes en obstakels

Volgens Edwards Deming zijn er 7 dodelijke ziektes en evenveel obstakels die organisaties in de weg staan om succesvol te zijn.

De 7 Dodelijke ziektes:

 1. Gebrek aan doelgerichtheid. Het is de taak van het management om de toekomstige richting van het bedrijf te bepalen. Waar geen richting is, heerst ziekte. Gebrek aan richting in een organisatie is dodelijk.
 2. Nadruk op korte-termijnwinst.
 3. Prestatiebeoordeling, premiesysteem of jaarlijks functioneringsgesprek. In de praktijk blijken jaarlijkse beoordelingen een ziekte. Ze doen lange-termijn-plannen te niet, breken teamwerk af, kweken achterdocht en rivaliteit, krenken mensen.
 4. Verloop onder management. De gewoonte om veelvuldig van werkkring te veranderen kweekt carrièremakers die alleen gericht zijn op snelle resultaten.
 5. Bedrijfsvoering op basis van alleen zichtbare cijfers. De belangrijkste cijfers voor het management zijn onbekend en zijn evenmin te achterhalen.
 6. Exorbitante ziektekosten.
 7. Exorbitante juridische kosten.

De 7 Obstakels:

 1. een kant-en-klare oplossing verwachten
 2. de veronderstelling dat automatisering, technische snufjes en nieuwe machines de industrie wezenlijk veranderen
 3. zoeken naar voorbeelden: zonder theorie leren voorbeelden ons niets
 4. zoeken naar voorbeelden: imiteren is riskant
 5. verouderd onderwijs
 6. slecht onderricht in statistische methoden binnen de industrie
 7. werken met acceptatietabellen
Scroll naar boven